Copyright © 2024 Huisartsenpraktijk van Velden | Alle rechten voorbehouden
Huisartsenpraktijk van Velden 0180-612810
Privacyreglement (vervolg) Uw rechten als betrokkenen U heeft de volgende rechten: * Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. * Het recht op inzage en afschrift van die gegevens ( voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). * Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. * Het recht om ( gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. * Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier. * Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraag formulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk van Velden, Singel 12, 2992 BN, Barendrecht. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Toelichting op het aanvraagformulier U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal 15 jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk van Velden is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt dit op het formulier aangeven. Gegevens patiënt Hierbij vermeld u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien er verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener. Vervolgpagina Terug naar vorige pagina Terug naar Home