Copyright © 2024 Huisartsenpraktijk van Velden | Alle rechten voorbehouden
Huisartsenpraktijk van Velden 0180-612810
Spreekuur assistente
Voor een aantal behandelingen kunt u terecht bij de assistenten. Zij kunnen u hiervoor een afspraak geven op hun eigen spreekuur voor: ( zie hieronder ) - Bloedprikken - Bloeddruk meten - Aanstippen van wratten - Verbinden van wonden - Oren uitspuiten - Hechtingen verwijderen - Urine onderzoek - Vingerprik voor suiker ( glucose) en ijzer ( Hb) - Hartfilmpje ( ECG), 24 uurs ECG registratie (holter) - Diverse injecties/ vaccinaties - 24 uurs bloeddrukmeting Onze praktijk kent enkele speciale spreekuren zoals: - Diabetes spreekuur - Ouderenzorg - Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek) - Hart- en vaatziekten spreekuur - COPD/Astma spreekuur - Hypertensie (bloeddruk) spreekuur - Bloedvatenonderzoek van de benen
Spreekuur praktijkverpleegkundige
Psycholoog (POH - GGZ)
Elke dinsdag is de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg werkzaam. Zij is verantwoordelijk voor ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en zo nodig verwijzing van patiënten met psychische problematiek. U kunt, na overleg met de huisarts, via de assistente een afspraak maken bij haar op het spreekuur.
Urine onderzoek
Heeft u het vermoeden van een blaasontsteking kunt u ‘s morgens tussen 8.00 - 11.00 uur urine (laten) inleveren bij de assistente. Let op dat de urine in een schoon en goed sluitend potje zit, voorzien van uw naam en geboortedatum. De uitslag kunt u dezelfde dag tussen 14.00 - 16.00 uur telefonisch opvragen bij de assistente.
Bloedprikken in de praktijk
Voor bloedprikken kunt u bij ons op de praktijk terecht, u dient hiervoor een afspraak te maken: 8.00 - 10.00 uur op maandag en vrijdag. 8.00 - 10.00 uur op woensdag.