Copyright © 2024 Huisartsenpraktijk van Velden | Alle rechten voorbehouden
Huisartsenpraktijk van Velden 0180-612810
Privacyreglement van Huisartsenpraktijk van Velden/of klachten regeling
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk Algemeen De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheids zorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. Huisartsenpraktijk In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het finacieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting ( bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). De plichten van de huisartsenpraktijk Huisartsenpraktijk van Velden is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voorkomen , voldoet de praktijk als volgt: * Uw gegevens worden voor specifieke doeleinde verzameld: * voor zorgverlening * voor doelmatig beheer en beleid; * voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, en voorlichting. * Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. * U word op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. * Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk van Velden hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. * Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. * Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartijd in principe 15 jaar ( vanaf de laatste behandeling), tenzij langer noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van u zelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Vervolgpagina Terug naar Home